Wat is stichting ELZ Kollum?

ELZ staat voor Eerste Lijns Zorgverleners. De eerste lijnszorg staat direct in contact met de mensen.

In de stichting ELZ Kollum werken apothekers, fysiotherapeuten, huisartsen, psychologen en verloskundigen samen aan projecten in de eerstelijns zorg. Zo hopen wij tot een nog betere afstemming te komen met het belang van de patiënt voorop.

Wie zijn wij?

Apotheek ‘it Kruswald’;
Praktijk voor fysio- en manueeltherapie Kollum-Grijpskerk
Huisartspraktijk M. Bergervoet
Huisartspraktijk W. Douma
Huisartspraktijk J. de Waard
Reitsma & van Wieren Psychologen
Verloskundig Centrum Jane

groepsfoto Nieuwsblad NO FrieslandOnze doelstellingen

Gezamenlijk aanbieden van eerstelijnszorg.
 De patiënt staat centraal in de zorg: dat betekent dat een gezamenlijk aanbod moet leiden tot toegankelijke, persoonlijke en doelmatige zorg. 

Randvoorwaarden voor de ontwikkeling van het lokale zorgaanbod zijn: een zo breed mogelijk aanbod dat tegelijkertijd sober is, versterkend voor de eerstelijn waarbij onnodige medicalisering wordt tegengegaan; het moet leiden tot vernieuwing en verbetering van het huidige aanbod. 
Uit het oogpunt van kwaliteitsverbetering kan dat ook betekenen dat nieuwe producten worden aangeboden. De kwaliteit van zorg moet minstens gelijk blijven of verbeterd worden.

ondergaande_zon


Producten van ELZ Kollum

Op dit moment zijn we bezig met de volgende projecten:

  1. * chronische pijn: afstemming tussen fysiotherapeut, huisarts en psycholoog
  2. * chronisch vermoeidheidssyndroom, burnout en moeheid na genezen kanker
  3. * depressie
  4. * zwanger fit training: samenwerking fysiotherapeuten en verloskundige
  5. * ketenzorg diabetes mellitus: zorg rond de diabetespatiënt door apotheek, fysiotherapeut en huisartsen
  6. * ouderenzorg: zorg voor ouderen die thuis of in een instelling wonen afgestemd met verpleeghuis, door huisartsen, fysiotherapeuten en apotheek.
  7. * overgewicht bij kinderen: opgezet vanuit fysiotherapie met psycholoog, naar aanleiding van signalen huisarts en schoolarts
Wij streven ernaar, de zorg voor de patiënt/cliënt te verbeteren door onderlinge samenwerking met duidelijke en transparante  afspraken en een goede communicatie .