Artikel Nieuwsblad Noord-Oost Friesland woensdag 28 november 2007

Samen sterk in de eerste lijn

Eerstelijns Zorgverleners Kollum bundelen krachten

KOLLUM- De Gezondheidszorg in Kollum pioniert in samenwerking. De diverse zorgverleners in Kollum doen dit in de vorm van het samenwerkingsverband Eerstelijns Zorgverleners Kollum, oftewel ELZ Kollum.

Kwalitatief goede gezondheidszorg dichtbij  huis is voor iedereen erg belangrijk, zeker met de huidige veranderingen in het zorgstelsel.

Om dit voor iedereen binnen de regio Kollum te garanderen hebben de huisartsen De Waard, Broekema en Douma, fysiotherapeuten  van de Praktijk voor Fysio-en Manueeltherapie Kollum, oefentherapeut Cesar Lyze Feitsma, verloskundigen van de Verloskundigenpraktijk, psychologen van Psychologenpraktijk Kollum en de apothekers van it Kruswald het samenwerkingsverband E-kom opgezet. E-kom staat voor kwaliteit, herkenbaarheid, lage drempels en goede afstemming van de zorg voor de patiënt. U staat centraal.

Wat begon als een uniek multidisciplinair behandelproject voor mensen met chronische pijn, groeide uit tot een nauwe samenwerking tussen huisarts, fysiotherapeut en psycholoog. Deze samenwerking is twee jaar geleden uitgebreid toen de andere zorgverleners in Kollum ook gingen deelnemen aan het samenwerkingsverband. Hierdoor is een uitwisseling van ervaring en kennis op de verschillende vakgebieden mogelijk en weten de zorgverleners ook beter wat ieder bieden kan. De communicatielijnen binnen de E-kom zijn kort en er is regelmatig overleg tussen de disciplines. Hierdoor kan de patiënt beter geïnformeerd worden.

De samenwerking werpt inmiddels haar vruchten af in de vorm van goed georganiseerde projecten voor mensen met chronische pijn en diabetici. Nieuw is de Zwanger Fit training. Deze zal gegeven worden in het Paramedisch Centrum. In de nabije toekomst zal specifieke zorg voor kinderen met overgewicht extra aandacht krijgen, net als de juiste afstemming van de eerstelijnszorg voor ouderen.

Op de foto achterste rij v.l.n.r.: Rem Broekema (huisarts), Wim Douma (huisarts), Leendert Heeres (apotheker), Jan de Waard (huisarts), Greetje Bosma (fysiotherapeut), Mariëlle van Wieren (eerstelijnspsycholoog), Eke v.d. Molen (verloskundige).
Voorste rij v.l.n.r.: Fokje Jensma (apotheker), Jolanda Reitsma (eerstelijnspsycholoog), Barry de Waard (praktijkmanager), Jane Hansen (verloskundige), Lyze Feitsma (oefentherapeut Cesar). Niet op de foto: Peter van Brummelen (fysiotherapeut) en Jannie Kussendrager (fysiotherapeut).

groepsfoto Nieuwsblad NO Friesland