Ernstig overgewicht bij kinderen


Big: Fun 4 Kids

een beweeggroep voor kinderen met obesitas

In januari 2009 is een nieuwe beweeggroep Big Fun 4 Kids gestart in het Paramedisch Centrum Kollum.

Big Fun 4 Kids is een beweegprogramma voor kinderen in de leeftijd van 7-14 jaar met obesitas. Men spreekt van obesitas wanneer iemand ernstig overgewicht heeft. Overgewicht en obesitas is de afgelopen jaren sterk toegenomen. De oorzaak is dat we met zijn allen minder zijn gaan bewegen en een eetpatroon hebben ontwikkeld met meer en ongezond eten. Het gevolg is dat steeds meer kinderen op jonge leeftijd last hebben van overgewicht (en obesitas).

De gevolgen van langdurig overgewicht zijn groot en daarmee ook de kosten voor de gezondheidszorg. Overgewicht vergroot het risico op diabetes mellitus (suikerziekte), hart- en vaatziekten, sommige vormen van kanker, gewrichtsproblemen enz. Ook gebeurt het vaak dat kinderen gepest worden omdat ze te dik zijn. Al met al vermindert de kwaliteit van leven wanneer iemand last heeft van obesitas.

De Praktijk voor Fysiotherapie heeft een multidisciplinair beweegprogramma ontwikkeld voor deze groep kinderen in de leeftijd van 7-14 jaar. Het unieke van dit beweegprogramma is dat er sprake is van een multidisciplinaire samenwerking vanuit de eerste lijns gezondheidszorg in Kollum. Onder leiding van een (kinder-) fysiotherapeut, diëtiste en een pedagoog/psycholoog wordt er gewerkt aan een gezonder gewicht en een gezondere leefstijl. Het is namelijk gebleken dat een gezamenlijke aanpak de beste kans geeft op blijvend resultaat.

Het programma is behoorlijk intensief en duurt minimaal 3 maanden, tot maximaal 6 maanden. Per week zijn er twee bijeenkomsten.
Bij de fysiotherapie wordt met cardio- en fitnessapparatuur twee keer per week aan kracht en conditie gewerkt. Door het ontwikkelen van spierkracht wordt bereikt dat er een betere verbranding plaats vindt in het lichaam. Met een betere conditie kan het kind lekker meedoen met gym en spelen en/of sporten met vriendjes. Het kan hierdoor uit het sociale isolement komen.
De diëtiste geeft op gevarieerde manier voorlichting over voeding aan de kinderen en hun ouders, groepsgewijs, maar ook individueel. Ze houdt haar spreekuur in het Paramedisch Centrum.
De pedagoog/psycholoog geeft opvoedkundige ondersteuning bij het geheel aan veranderingen die in het gezin moeten plaatsvinden om een ander leef- en beweegpatroon te ontwikkelen. Wanneer een kind moet of wil afvallen, moet het hele gezin hem/haar ondersteunen tijdens dit lastige proces. Er zal vaker nee gezegd moeten worden, bijvoorbeeld tegen de tijdsduur van tv kijken of computeren of tegen het nemen van wat lekkers. Dat dit moeilijk is voor het gezin, wordt met een pedagoog besproken en er zullen handreikingen gegeven worden om dit te begeleiden.

Het programma duurt 3-6 maanden. De eerste 3 maanden worden vergoed door de zorgverzekeraar. Het is mogelijk nog 3 maanden door te trainen op eigen kosten. Zorgverzekeraar De Friesland vergoedt een deel van deze kosten.

Op 7 januari is een informatieavond in het Paramedisch Centrum om 19.30 uur. Deze avond is vrij toegankelijk voor belangstellenden (kinderen en hun ouders).

Aanmelden voor het beweegprogramma of hebt u vragen, kunt u contact opnemen met Jannie Kussendrager, Praktijk voor Fysio- en Manueeltherapie, De Anjen 2, Kollum, 0511-451400. E-mail: