Multidisciplinaire eerstelijns behandeling chronische pijn en 

chronische vermoeidheid

Bij dit programma is aandacht voor de lichamelijke en de psychische aspecten bij mensen met chronische pijn en/of vermoeidheid door zowel fysiotherapeut, eerstelijnspsycholoog en huisarts.

Onder chronische pijn wordt pijn verstaan die langer dan 3-6 maanden aanwezig is.  
Bijvoorbeeld: whiplash, fibromyalgie, CANS (vroeger RSI genoemd), langdurige nek- en rugpijn.
Onder chronische vermoeidheid (CVS) wordt  verstaan minstens 6 maanden aanhoudende of terugkerende vermoeidheid zonder dat er een onderliggende ziekte geconstateerd is.

Er is inmiddels zeer veel wetenschappelijke informatie over de diverse mechanismen in lichaam en geest bij chronische pijn en vermoeidheid en de mogelijkheden om deze klachten te verbeteren.
Zie hiervoor  bijvoorbeeld  gezondheidsraad: het chronische-vermoeidheidssyndroom 2005
en
  chronische pijn multidisciplinair bekeken

Bijzonder is dat in Kollum deze multidisciplinaire aanpak al een aantal jaren door eerstelijnszorgverleners wordt gedaan, terwijl dit elders alleen via opname of revalidatiedagbehandeling in de zogenaamde tweedelijn kan worden gevolgd. De kosten zijn hierdoor lager en de patiënt hoeft niet ver te reizen.


Een folder met uitleg over het programma kunt u downloaden

Een overzicht hoe het schema in Kollum eruit ziet vind u hier

U kunt een intake krijgen als uzelf, uw huisarts, psycholoog of fysiotherapeut vermoedt dat u baat kunt hebben bij dit programma.