Privacy

Voor het omgaan met uw persoonlijke gegevens bestaan een aantal wettelijk vastgelegde regels. Deze regels staan in het privacy reglement dat u kunt opvragen bij degene die u behandelt. Alle medewerkers van ELZ Kollum hebben een zwijgplicht: het beroepsgeheim.

Als u door meerdere hulpverleners wordt behandeld is het soms nodig gegevens uit te wisselen tijdens een overleg. Als u hiertegen bezwaar heeft kunt u ons dat laten weten.